Wszytkie drogi prowadza do Rzymu oraz pieknej Sycylii: Palermo, Catania, Etna, Syrakusa
| Kierunek Rzym  | Kierunek Sycylia |