Rumunia
Rumunia
więcej ofert Rumunia
Powierzchnia  
38391 km2
Stolica  
Bukareszt
Największe miasta  
Bukareszt, Jassy, Kliż, Konstanca, Dolj, Gałacz
Język urzędowy  
rumuński
Waluta  
lej (RON)
Ludność  
22215421 osób
Strefa czasowa  
czas polski +1h
Podział administracyjny  
8 regionów, 41 okręgów oraz jedno miasto wydzielone (Bukareszt).
 
Informacje praktyczne

Szczepienia
nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych, nie są wymagane obowiązkowe szczepienia.

Lekarze
podczas pobytu w Rumunii obywatele polscy objęci systemem ubezpieczenia (NFZ), mają zagwarantowany dostęp do pomocy medycznej, po okazaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Wizyty u lekarzy są bezpłatne pod warunkiem podpisania przez lekarza umowy z Zakładem Ubezpieczeń Zdrowotnych, o czym należy się upewnić przed skorzystaniem z porady.

Numer alarmowy: 112

Wymagania wizowe/ przepisy celne
obywatele RP korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej, Polacy mogą wjeżdżać do Rumunii i przebywać na jej terytorium przez 90 dni, liczonych w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego wjazdu. Można wwieźć lub wywieźć kwoty o równowartości do 10 tys. EUR (kwotę 10 tys. EUR i wyższą należy deklarować na granicy).
 

Informacje
Informacje
  • Klimat
  • Informacje MSZ
  • Warto zobaczyć
  • Informacje praktyczne
  • Porady i zwyczaje
  • Religia i kultura
  • Placówki dyplomatyczne
  • Warto wiedzieć